Hội nghị Tuyên truyền nhận diện về lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
Ngày đăng: 03/07/2024
Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông, Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị
Ngày 02/7/2024, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Ban Tôn giáo thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị Tuyên truyền nhận diện về lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

Tham dự Hội nghị có Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga; Trưởng ban Ban Tôn giáo thành phố Hải Phòng Dương Ngọc Anh; các công chức, viên chức Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo thành phố Hải Phòng; chức sắc, chức việc, tín đồ của các tôn giáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, đa tín ngưỡng, tôn giáo. Hiện nay nước ta có 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo khác nhau, khoảng hơn 27 triệu tín đồ, chiếm trên 27,4% dân số cả nước. Ðảng và Nhà nước ta luôn khẳng định vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tôn giáo có vị trí chiến lược trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Quan điểm của Ðảng về vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo là xuyên suốt, luôn nhất quán chính sách tôn trọng, đảm bảo và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân, bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật.

Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga thông tin về tình hình tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Tuy nhiên, hiện nay, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc phát huy những giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo đối với sự phát triển của đất nước, thì tình trạng lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đối với cá nhân, cộng đồng và xã hội. Thực tế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: công tác truyền thông tôn giáo, thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước còn hạn chế; pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo bộc lộ một số bất cập như chưa hoàn chỉnh; các thế lực thù địch vẫn cố tình xuyên tạc vấn đề dân tộc, tôn giáo ở nước ta; trình độ nhận thức của một bộ phận tín đồ và người thực hành tín ngưỡng, tôn giáo còn hạn chế. Để ngăn chặn và đẩy lùi những ảnh hưởng tiêu cực do lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo gây ra, từ phía Nhà nước, từ phía tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng và từ những người thực hành tôn giáo, tín ngưỡng cũng đã có những điều chỉnh tích cực.

Ông Lê Đình Nghĩa, nguyên Vụ trưởng Vụ Tôn giáo Ban Dân vận Trung ương trao đổi thông tin tại Hội nghị

Ông Dương Ngọc Anh, Trưởng ban Ban Tôn giáo thành phố Hải Phòng thông tin về tình hình tôn giáo trên địa bàn thành phố

Hội nghị đã cung cấp đến các đại biểu những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tình hình hoạt động của tín ngưỡng, tôn giáo, nhận diện vấn đề lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương, chống phá Đảng, Nhà nước; tuyên truyền về lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để nhận diện và chủ động ngăn ngừa những tác hại, tiêu cực của lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo và những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống xã hội góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại Hội nghị

Hội nghị Tuyên truyền nhận diện về lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay nhằm góp phần thành công việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy vai trò của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội, đồng thời, phát huy những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo tích cực, bác ái trong xã hội; đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh, an toàn xã hội và đời sống Nhân dân; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Minh Hồng