Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng chúc mừng Đại hội đồng Giáo phẩm Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam)
Ngày đăng: 03/07/2024
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng (trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội đồng Giáo phẩm
Ngày 02/7/2024, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng tham dự và phát biểu chúc mừng Đại hội đồng Giáo phẩm lần thứ 11 của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam).

Phát biểu chúc mừng Đại hội đồng, Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng cho biết trải qua 10 nhiệm kỳ hoạt động, Hội đồng Giáo phẩm của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) đã và đang phát huy tốt vai trò là cơ quan trong hàng giáo phẩm trong việc tổ chức các chương trình bồi linh, mục vụ, góp phần xây dựng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) ngày càng kỷ cương, kỷ luật.

Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng phát biểu chúc mừng tại Đại hội đồng Giáo phẩm

Phó Trưởng ban khẳng định trong thời gian qua, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta về tôn giáo ngày càng được bổ sung và hoàn thiện, trong đó có việc ban hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thay thế cho Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Một số điểm mới trong Nghị định số 95/2023/NĐ-CP căn cứ trên nhu cầu hoạt động thực tế của các cá nhân, tổ chức tôn giáo, tạo hành lang pháp lý cho chức sắc, chức việc tín đồ hoạt động tôn giáo ngày càng thuận lợi như hoạt động tôn giáo trực tuyến, tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ, …

Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng tin tưởng Hội đồng Giáo phẩm nhiệm kỳ 11 cùng Ban Trị sự Tổng Liên hội tiếp tục phát huy tốt đường hướng hành đạo “Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”, củng cố kỷ cương, kỷ luật, nêu cao vai trò gương mẫu của người “chăn bầy”, đồng thời, chú trọng chăm lo đời sống thuộc linh, bồi dưỡng mục vụ cho hàng giáo phẩm, tín đồ để dẫn dắt Hội thánh hoạt động tuân thủ pháp luật, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh hơn.

Toàn cảnh lễ Khai mạc Đại hội đồng Giáo phẩm lần thứ XI

Đại hội đồng Giáo phẩm lần thứ 11 với chủ đề “Nuôi mình - nuôi bầy” được tổ chức từ ngày 01-04/7/2024 tại Viện Thánh kinh Thần học, đường Bình Trưng, phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của khoảng 1.700 đại biểu là những giáo phẩm thuộc 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng Giáo phẩm, bồi linh, thảo luận về công tác mục vụ,..

Minh Lan