Thông báo kết luận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc xử lý kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền tôn Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Vừa qua, Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (VP1 và VP2) có nhận được các văn bản và đơn thưa của cộng đồng phật tử, Nhân dân cũng như những thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, báo chí và mạng xã hội phản ánh về nội dung những bài giảng pháp của Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiên tôn Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gây hoang mang trong xã hội, phản ứng của cộng đông làm suy giảm niềm tin Phật pháp và ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội.

Ngày 19/6/2024, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành văn bản số 244/TB-HĐTS-VP2 Thông báo kết luận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc xử lý kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền tôn Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Toàn nội dung Thông báo trong file đính kèm:

Thông báo kết luận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc xử lý kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền tôn Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tài liệu đính kèm
Ngày đăng :19/06/2024