Tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án về tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/12, Hội đồng Khoa học Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị Nghiệm thu cơ sở Đề án, TS. Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu cơ sở chủ trì Hội nghị....