Ban Tôn giáo tỉnh An Giang thăm Ban Quản tự chùa Bửu Sơn Kỳ Hương, thị xã Tân Châu
Ngày 07/8/2023, ông Lê Quang Tấn, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh làm Trưởng đoàn Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh An Giang đến thăm, tặng quà Ban Quản tự chùa Bửu Sơn Kỳ Hưỡng, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu nhân kỷ niệm ngày ông Trần…...