Công văn của Bộ Nội vụ về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024
Ngày 05/02/2024, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ký ban hành Công văn số 650/BNV-TGCP gửi Lãnh đạo các tổ chức tôn giáo về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp…...