Bình Phước đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày 22/11/2023, tại tỉnh Bình Phước diễn ra cuộc họp để thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa…...