Thanh Hóa tổ chức Hội nghị cập nhật thông tin tình hình tôn giáo và hướng dẫn hoạt động đối với đạo Tin Lành
Ngày 16/4/2024, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị cập nhật thông tin tình hình tôn giáo và hướng dẫn hoạt động đối với đạo Tin Lành cho chức sắc, chức việc Tin Lành trên địa bàn tỉnh....