Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Ninh Thuận tổ chức khóa tu mùa hè
Trưa ngày 24/7/2020, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh trực thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ khai mạc khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử trong tỉnh với chủ đề: “Ươm hạt giống lành” trong 03…...