Họ đạo Hòa Tịnh, Chợ Gạo, Tiền Giang khánh thành ngôi thờ Chí tôn
Ngày 04/12/2022, Họ đạo Hòa Tịnh thuộc Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tọa lạc tại xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khánh thành ngôi thờ Chí tôn....