Đại hội Phật giáo tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ IX (2022-2027)
Ngày 30/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận đã trọng thể diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027....