Tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp thanh niên Phật giáo các tỉnh thực hiện tốt chính sách tôn giáo giai đoạn 2024-2029
Ngày đăng: 27/03/2024
Từ ngày 22-26/3/2024, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Lào Cai, Kon Tum, Bình Phước, Lâm Đồng và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2029, nhằm triển khai hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động, nội dung công tác của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với thanh niên Phật giáo.

Thông qua các chương trình ký kết góp phần tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp thanh niên Phật giáo thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước; đồng thời, phát huy vai trò xung kích của thanh niên Phật giáo trong việc tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh.

Chương trình phối hợp giữa các đơn vị sẽ tập trung vào các nội dung như: tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên Phật giáo thông qua hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ thực hành sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc; vận động tăng, ni trẻ và thanh niên Phật giáo tham gia các hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh; phối hợp nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của thanh niên phật tử; xây dựng lực lượng nòng cốt trong thanh niên phật tử làm hạt nhân trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước…

Các đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội cho đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào nghèo nơi biên giới, miền núi, hải đảo; hỗ trợ đồng bào khó khăn do thiên tai; tri ân các gia đình thương binh, liệt sỹ nhân dịp 27/7 hằng năm như: trao tặng học bổng cho con em gia đình thương binh, liệt sỹ; tổ chức lễ thắp nến tri ân, cầu siêu tại các nghĩa trang liệt sỹ…

 

 

Nguyễn Lê