Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội lần VII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 08/4/2021 tại chùa Long Đức, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, Ban Trị sự (BTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) huyện Ba Tri đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026....