LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022)
Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban...