Hoạt động tình nguyện là một bài thánh ca về tình huynh đệ
Các tình nguyện viên hãy tiếp tục con đường tình nguyện này, đó là một trong những nét đẹp phong phú của nền văn hóa Ý. Thật sự, hoạt động tình nguyện là một bài thánh ca về tình huynh đệ....