Xuất bản sách mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2021), 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911-2021) và 80 năm Ngày Bác trở về nước (1941-2021), Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh xuất bản cuốn sách “Khát vọng Hồ…...