Tỉnh Bình Dương tuyên truyền, phổ biến Nghị định 95/2023/NĐ-CP cho chức sắc, chức việc tôn giáo và đại diện cơ sở tín ngưỡng
Ngày đăng: 05/06/2024
Ngày 04/6/2024, Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho gần 500 chức sắc, chức việc tôn giáo và đại diện cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh.

TS. Nguyễn Thị Định, Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ truyền đạt tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các chức sắc, chức việc tôn giáo và đại diện cơ sở tín ngưỡng được nghe phổ biến những điểm mới của Nghị định số 95/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và trao đổi về những vướng mắc trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng thực tế tại địa phương.

Bình Dương là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có diện tích 2.694,42km2, dân số 2.678.220 người phân bố ở 91 xã, phường, thị trấn thuộc 09 huyện, thành phố; số lượng chức sắc, chức việc, tín đồ, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đông đảo; lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống.

Toàn tỉnh hiện có 08 tôn giáo đang hoạt động với 429 chức sắc, 816 chức việc, 893 tu sỹ và hơn 393.000 tín đồ. Trong những năm qua, cộng đồng các tôn giáo đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đưa Bình Dương trở thành địa phương có tốc độ phát triển kinh tế ấn tượng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và thu nộp ngân sách thuộc tốp 05 tỉnh thành đứng đầu cả nước.

Hữu Hưng