Đền chùa, di tích mở cửa trở lại: Vẫn còn nhiều người "quên" đeo khẩu trang
Theo ghi nhận trong những ngày đầu mở cửa trở lại, các đình chùa, cơ sở tôn giáo nói chung và các di tích đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn một số người "quên" mang khẩu trang....