Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tổ chức Lễ Tấn phong 9 mục sư tại Gia Lai
Sáng ngày 07/7/2020, tại nhà thờ chi hội Tin Lành Plei Mơnú, xã Chư Á, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Hội đồng thẩm phấn và tấn phong Mục sư đã tổ chức lễ tấn phong Mục sư cho 09 mục sư nhiệm chức đang hoạt động tôn giáo trên địa…...