Công bố Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc trở thành di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia
Ngày 26/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau phối hợp với UBND huyện Trần Văn Thời tổ chức Lễ công bố di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia “Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc”. Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,…...