Tốt đời, đẹp đạo ở Ninh Thuận
Tỉnh Ninh Thuận có 80 nghìn người Công giáo (tương đương 13,3% dân số của tỉnh), sinh hoạt tại 39 giáo xứ, giáo họ và giáo điểm. Thực hiện chính sách tín ngưỡng, tôn giáo và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước, các…...