Các tôn giáo tích cực tham gia tập huấn nâng cao năng lực kiến thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
Nhằm phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngày 09/12/2023, tại thành phố Ninh Bình, 150 chức sắc, chức việc các tôn giáo khu vực đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh, thành phố Bắc…...