Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gặp mặt đoàn chức sắc, chức việc đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận
Ngày 27/02/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gặp mặt đoàn chức sắc, chức việc tiêu biểu của đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận....