Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương gặp mặt Đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo tiêu biểu tỉnh Bình Dương
Ngày 03/4/2024, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt Đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo…...