Việt Nam phản ứng trước báo cáo tình hình tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và đề nghị sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi đặc biệt
Chiều ngày 04/7/2024, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết phản ứng của Việt Nam trước báo cáo tình hình tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong đó xếp Việt Nam vào danh…...