Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Sáng ngày 19/9/20223, tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 72 chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện....