Văn bản về việc một số công tác đối với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”
Ngày 15/9/2023, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ký ban hành văn bản số 5254/BNV-TGCP Về việc một số công tác đối với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Toàn văn bản về việc một số công tác đối với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” trong file đính kèm.

Văn bản về việc một số công tác đối với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”

VB Vv một số công tác đối với Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ
Ngày đăng :15/09/2023