Chấp thuận đề nghị tổ chức Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 48 và Đại hội đồng Giáo phẩm lần thứ 10
Nội dung công văn trong file đính kèm
Công văn
Ngày đăng :13/06/2022