Các tín hữu Tin lành Pháp hoan nghênh luật mới ban hành để chống lại các giáo phái cuồng tín
Ngày đăng: 20/05/2024
(Ảnh: Sean Hudson, Bapt, CC0)
Cộng hòa Pháp vừa thông qua luật mới để chống lại các giáo phái tôn giáo có hại.

Luật được ban hành chính thức vào ngày 10/5 vừa qua nhằm tăng cường đấu tranh chống lại các lạm dụng bởi các giáo phái và cải thiện sự hỗ trợ các nạn nhân, thực chất là một sửa đổi, bổ sung đạo luật năm 2001 cho phù hợp với các tình huống mới trong đó các nhóm tôn giáo có thể tìm cách thao túng quyền tự do của công dân về mặt tâm lý hoặc thể chất trong các bối cảnh mới như mạng xã hội.

Có hai hành vi phạm tội mới được mô tả. Một là “đặt hoặc duy trì một người trong tình trạng bị khuất phục về tâm lý hoặc thể chất”. Cách thứ hai là “kích động một người từ bỏ hoặc không chăm sóc, hoặc áp dụng các biện pháp khiến người liên quan rõ ràng gặp nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe”.

Những người theo đạo Tin lành ở Pháp tán đồng các quy định pháp luật mới này.

Hội đồng Quốc gia các Cơ đốc nhân Tin lành (CNEF), đại diện cho hơn 700.000 tín đồ, cho biết họ ủng hộ luật như vậy và hy vọng “tham gia cùng các cơ quan công quyền trong việc bảo vệ lợi ích và sự đồng thuận của các cá nhân”.

Ở Pháp, các tổ chức Tin lành trong quá khứ đã bị một số phương tiện truyền thông coi là cuồng tín. Các chính trị gia (bao gồm cả các bộ trưởng trong chính phủ) cũng đã đưa ra những tuyên bố khó hiểu và thường sai sự thật, trong đó nêu rằng những người theo đạo Tin lành đã có liên quan đến các thực hành tôn giáo có hại.

Nhưng CNEF hiện thường xuyên liên lạc với Miviludes, cơ quan thông tin và phòng ngừa đang cố gắng chống lại hoạt động của các giáo phái có hại của Pháp. Tổ chức Tin lành này cũng có chương trình hoạt động Stop Abus nhằm ngăn chặn bạo lực lạm dụng tình dục trong các hội thánh Tin lành.

Quang Nam (tổng hợp và dịch từ Evangelicalfocus.com)