Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và hành động thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong các cơ quan Trung ương
Ngày đăng: 26/04/2021
Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối tổ chức trao bằng khen tặng 49 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021
Chiều 24- 4, tại Nghệ An, Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị sơ kết năm năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị tập trung đánh giá những kết quả tích cực qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối.  

Hội nghị thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới. Trong đó, coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác, đồng thời, tiếp tục thực hiện chuyên đề hằng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối .

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Đảng bộ Khối cơ quan T.Ư bao gồm tổ chức đảng của các cơ quan tham mưu chiến lược, đầu não của Trung ương, vì vậy việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng, có sức lan tỏa lớn đến các đảng bộ, chi bộ khác trong toàn quốc, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong các tổ chức cơ sở đảng và từng cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Khối phải là Đảng bộ mẫu mực, gương mẫu trong quán triệt, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, với cách làm  đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, gắn nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Các cán bộ, đảng viên và người lao động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt phương châm nêu gương "nói đi đôi với làm"; lấy đổi mới là phương thức tư duy, lấy hiệu quả nêu gương và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao là cơ sở để đánh giá kết quả làm theo.

Ông đề nghị, mỗi cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị phải thật sự là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm hằng ngày trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối tiếp tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện các mô hình chuẩn mực trong thực hiện Chỉ thị 05, nhất là tập trung xây dựng chuẩn mực cán bộ làm công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan chiến lược như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định; đó là "Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp";  thực hiện tốt quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế, văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, trao đổi kinh nghiệm giữa các đảng ủy trực thuộc về kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 trong Đảng bộ Khối .

Bế mạc Hội nghị, ông Huỳnh Tấn Việt đề nghị toàn Đảng bộ  tiếp tục phát huy cao độ vai trò  lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm, coi trọng tính hiệu quả, thiết thực ngay từ khâu xây dựng văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện; công tác tổ chức học tập, nghiên cứu chuyên đề cho cán bộ, đảng viên, cho đến việc lựa chọn, đăng ký, cam kết làm theo; tiếp tục xác định rõ việc tổ chức thực hiện Chỉ thị và các văn bản của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối tổ chức trao bằng khen tặng 49 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Trước đó, tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư đã tổ chức lễ báo công dâng Bác. Tham dự buổi lễ có Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và đại diện các cơ quan, ban ngành trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Năm năm qua, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt những kết quả quan trọng, toàn diện, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt công tác, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên ở các cơ quan Trung ương. Nhiều mô hình hay, sáng tạo, điển hình, nhiều cá nhân tiêu biểu đã được tuyên dương và nhân rộng./.

 

Lược theo nhandan.com.vn