Việt Nam bác bỏ nhận định thiếu khách quan của 02 báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ
Ngày đăng: 19/05/2023
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng
Ngày 18/5/2023, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định: Báo cáo tình hình tự do tôn giáo thế giới năm 2022 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ và Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tuy đã ghi nhận một số tiến bộ của Việt Nam trong thúc đẩy tự do tôn giáo và trích dẫn một số thông tin chính thống của các cơ quan Chính phủ Việt Nam, song những báo cáo này vẫn đưa ra những nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc và đa tôn giáo với đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú. Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo và không theo tôn giáo của người dân; bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng; bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật. Các quyền này được ghi nhận trong Hiến pháp của Việt Nam, trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và được đảm bảo tôn trọng trên thực tế.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cũng cho biết: Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi với phía Hoa Kỳ về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau về những vấn đề còn khác biệt, qua đó đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Nguyễn Văn