Đoàn Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm chùa Tam Bảo, thành phố Đà Nẵng
Ngày đăng: 02/10/2023
Ngày 29/9/2023, Đoàn Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do bà Lienseng Phengsavath, Lãnh sự làm Trưởng đoàn đến thăm và cúng dường an cư kiết hạ tại chùa Tam Bảo, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hằng năm, theo truyền thống Phật giáo Nam tông bắt đầu an cư kiết hạ từ ngày 15/6 đến 16/9 Âm lịch và làm lễ dâng y Kathina, chùa Tam Bảo tổ chức cho tăng đoàn về kết giới thành tựu an cư, tụng Tam tạng cầu nguyện an lành hạnh phúc đến người dân và cộng đồng phật tử.

Đoàn Tổng Lãnh sự đến chùa với trang phục truyền thống và thực hiện các nghi thức cúng lễ an cư kiết hạ đến chư tăng, dâng đèn hoa đăng, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. 

Thay mặt chư tăng, sư trụ trì chùa Tam Bảo truyền Tam quy ngũ giới, và sư người Lào hướng dẫn bài kinh văn tác bạch cúng dường bằng tiếng Pali; thực hiện nghi thức truyền thống buộc chỉ cổ tay và tặng quà Phật pháp đến Đoàn.

Thích Pháp Hiếu