Quyết định lựa chọn nhà thầu quản lý, vận hành trạm biến áp năm 2020
Ngày đăng: 28/12/2020
Ngày 12/4/2020, Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ ký Quyết định số 92/QĐ-TGCP về việc chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành trạm biến áp năm 2020.

Quyết định căn cứ trên Tờ trình của Văn phòng Ban ngày 12/4/2020 về việc xin chủ trương bảo trì trạm biến áp và các quy định của pháp luật về đấu thầu, mua sắm công.

Việc định kỳ bảo trì trạm biến áp nhằm bảo đảm an toàn, cung cấp điện ổn định liên tục, đồng thời đánh giá được tình trạng vận hành các thiết bị điện trong trạm biến áp, phục vụ lâu dài cho công việc của cơ quan.

Sau khi xem xét báo giá của Công ty Điện lực Cầu Giấy và khối lượng công việc quản lý, vận hành trạm biến áp, Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đã chọn, chỉ định Công ty Điện lực Cầu Giấy là đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành trạm biến áp năm 2020.

Hợp đồng được ký giữa Ban Tôn giáo Chính phủ và Công ty Điện lực Cầu Giấy theo hình thức hợp đồng đơn giá cố định; hời gian hiệu lực từ 16/4/2020 đến hết 16/4/2021; tổng giá trị ký kết là 22.387.474 đồng (theo báo giá của đơn vị cung cấp).

Kinh phí thực hiện hợp đồng được trich từ kinh phí tự chủ năm 2020 của Ban Tôn giáo Chính phủ.

   

 

PV