Nghiệm thu khối lượng công việc năm 2018 Dự án “Xây dựng Hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Ban Tôn giáo Chính phủ”
Ngày đăng: 27/11/2018
Ngày 27/11, Hội đồng Khoa học Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu khối lượng công việc năm 2018 của Dự án “Xây dựng Hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Ban Tôn giáo Chính phủ”.

TS. Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có thành viên Hội đồng nghiệm thu, Ban Chủ nhiệm Dự án, đại biểu đại diện một số vụ, đơn vị Ban Tôn giáo Chính phủ.

Việc thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ban Tôn giáo Chính phủ nhằm tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến đến người dân. Đồng thời, ứng dụng công nghệ còn phục vụ các tổ chức, cá nhân tôn giáo thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo được thuận tiện, minh bạch, đơn giản và tiết kiệm chi phí đi lại.

Trong giai đoạn 1, Ban Chủ nhiệm Dự án lựa chọn 11 thủ tục hành chính trong danh mục 43 thủ tục hành chính về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết của Ban Tôn giáo Chính phủ (hoặc được ủy quyền giải quyết) gồm: 8 thủ tục đăng ký, 3 thủ tục đề nghị để xây dựng hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2018.

Hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Ban Tôn giáo Chính phủ được xây dựng với các chức năng; đảm bảo đơn giản, hiệu quả với các tổ chức tôn giáo; thuận tiện, an toàn cho việc xử lý thủ tục hành chính tại Ban Tôn giáo Chính phủ. Giao diện của phần mềm thân thiện, các chức năng được bố trí hợp lý, khoa học. Công tác bảo mật được phân quyền quản lý theo nhiều mức như quyền truy cập vào hệ thống, quyền truy cập tài khoản của các cá nhân, tổ chức, quyền xem hồ sơ; quyền đánh giá, giải quyết hồ sơ… được kiểm soát bởi hệ thống.

Phần mềm xây dựng các chức năng hỗ trợ trực tuyến 24/7, chức năng đánh giá sự hài lòng của các tổ chức tôn giáo về chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chức năng thông báo kết quả giải quyết hồ sơ qua tin nhắn SMS, email. Các tổ chức tôn giáo có thể tra cứu, theo dõi kết quả xử lý hồ sơ mọi lúc, mọi nơi.

Sau khi nghe đại diện Ban Chủ nhiệm Dự án trình bày sản phẩm nghiệm thu Hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (hoàn thành ở giai đoạn 1) các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá, đặt các giả thuyết tình huống khi hệ thống phầm mềm được ứng dụng vào thực tiễn.

Kết luận hội nghị, TS. Vũ Chiến Thắng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính cấp thiết và sản phẩm của Dự án. Hệ thống phần mềm đã đáp ứng được nhu cầu công tác và xử lý công việc của Ban Tôn giáo Chính phủ, đảm bảo tiết kiệm thời gian và đi lại của tổ chức tôn giáo. Các bộ thủ tục hành chính lựa chọn thực hiện hợp lý, thực hiện đúng theo Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. TS. Vũ Chiến Thắng yêu cầu Ban Chủ nhiệm tiếp tục hoàn thiện, xây dựng Hệ thống phần mềm có hướng mở, để tương thích với các Trang thông tin và Cổng thông tin của Bộ Nội vụ và các Bộ, ban, ngành khác. Ông yêu cầu Ban Chủ nhiệm Dự án tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng và sớm ra mắt Hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Ban Tôn giáo Chính phủ. Đồng thời ông yêu cầu các vụ, đơn vị của Ban Tôn giáo Chính phủ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hệ thống sau khi khai trương đến các địa phương, các tổ chức tôn giáo và người dân để đảm bảo khai thác có hiệu quả, phục vụ công tác cải cách hành chính của Ban./.

VB