Hội nghị Thông tin, tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo và công tác trật tự an toàn giao thông cho chức sắc, chức việc nhà tu hành Phật giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Thực hiện chương trình công tác, ngày 11/9/2023, tại trường hạ Đại Thành, Ban Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Thông tin, tuyên truyền về tình hình kinh tế -…...