Hội nghị Thông tin, tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo và công tác trật tự an toàn giao thông cho chức sắc, chức việc nhà tu hành Phật giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Ngày đăng: 13/09/2023
Ông Chu Quang Hảo, Quyền Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng
Thực hiện chương trình công tác, ngày 11/9/2023, tại trường hạ Đại Thành, Ban Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Thông tin, tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo và công tác trật tự an toàn giao thông cho 278 tăng ni đang an cư kiết hạ PL.2567-DL.2023.

Các tăng ni nghe tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông

Hội nghị đã được các báo cáo viên Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ và Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, tuyên truyền về: tình hình kinh tế, xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của tỉnh Bắc Ninh trong năm 2023. Qua nội dung thông tin, tuyên truyền nhằm giúp tăng ni trong tỉnh nâng cao hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của tỉnh Bắc Ninh theo tinh thần Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”.

Phòng Nghiệp vụ II, Ban Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh