Hội nghị tuyên truyền và ký kết chấp hành Luật Giao thông Đường bộ với cộng đồng tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Ngày đăng: 22/08/2023
Ngày 18/8/2023, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ và ký cam kết với cộng đồng tôn giáo trên địa bàn thành phố.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng liên quan ở quận, huyện, thành phố Đà Nẵng và chức sắc, người đứng đầu của 10 tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố đến tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe thông tin về kết quả công tác chấp hành luật giao thông đường bộ và tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, một số nhiệm vụ, giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông thời gian tới.

Cùng với việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của toàn dân, thời gian qua, cộng đồng tôn giáo ở thành phố Đà Nẵng luôn chung sức với chính quyền địa phương tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông góp phần cho tình hình giao thông trên địa bàn từng bước đi vào nền nếp, ổn định.

Qua đợt ký kết này, lực lượng công an, cảnh sát giao thông phối hợp với các tổ chức tôn giáo tổ chức tuyên truyền về Luật Giao thông Đường bộ có hiệu quả, có chiều sâu và nhiều cách làm hay, sáng tạo, từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân và của cộng đồng tôn giáo.

Tham dự Hội nghị, đại diện các tôn giáo đều thống nhất và đồng thuận cao với sáng kiến tổ chức ký kết công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông, đồng thời, cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và ngành công an trong vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào tôn giáo, tín ngưỡng nghiêm túc, tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ, thực hiện văn hóa văn minh trong tham gia giao thông.

Minh Lan