Các hội thánh, chi hội Tin Lành huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông
Ngày 08/3/2024, tại trụ sở Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, Công an huyện Phú Thiện và các chi hội, hội thánh Tin Lành trên địa bàn huyện Phú Thiện đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật…...