Các hội thánh, chi hội Tin Lành huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông
Ngày đăng: 08/03/2024
Ngày 08/3/2024, tại trụ sở Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, Công an huyện Phú Thiện và các chi hội, hội thánh Tin Lành trên địa bàn huyện Phú Thiện đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, với sự tham dự của đại diện chức sắc các tôn giáo trên địa bàn; thành viên Ban An toàn giao thông huyện, lãnh đạo các đội nghiệp vụ Công an huyện và Chỉ huy Công an cấp xã.

Trên địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai hiện có các tổ chức tôn giáo được phép hoạt động như: Hội thánh Tin Lành Truyền giáo Cơ đốc Ia Hiao; Chi hội Tin Lành Việt Nam (miền Nam) Ia Sol; Chi hội Tin Lành Việt Nam (miền Nam) So ma Hang; Chi hội Tin Lành Việt Nam (miền Nam) Plei A Thai. Thời gian qua, các chức sắc tôn giáo đã tích cực hướng dẫn, vận động tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, tuân thủ tốt các quy định của pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phát triển kinh tế - xã hội.

Quy chế được ký kết gồm 03 Chương, 16 Điều, theo đó, Công an huyện Phú Thiện và các tổ chức tôn giáo sẽ cùng phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Các mục sư quản nhiệm các chi hội, hội thánh Tin Lành trên địa bàn huyện phối hợp tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc và các tín đồ thuộc phạm vi phụ trách, quản lý chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững ổn định an ninh trật tự xã hội, xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nguyễn Lê