Thông cáo báo chí chung về Đối thoại Việt Nam - Liên minh châu Âu về quyền con người 2020
Ngày 19/2, tại Hà Nội, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành Đối thoại thường niên về quyền con người....