Cuộc họp đặc biệt của Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền
Từ ngày 23-25/11/2020, Cuộc họp đặc biệt lần 2 năm 2020 của Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của các Đại diện AICHR các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN....