Kết luận của Thủ tướng tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 159/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 27/4/2022....