Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Nội vụ
Ngày đăng: 15/07/2023
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị
Chiều ngày 13/7/2023, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Báo cáo công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 đã nêu bật được những kết quả khả quan trong việc thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Nội vụ, cụ thể: 

Nhiệm vụ hoàn thiện thể chế: ban hành 30 văn bản về chuyển đổi số; hướng dẫn triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước gồm: 01 Thông tư, 11 quyết định của Bộ trưởng; 18 công văn hướng dẫn.

Nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong các cơ quan nhà nước: 100% bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về CBCCVC

Nhiệm vụ phát triển hạ tầng số: hiện nay, Bộ Nội vụ đang thực hiện việc xây dựng, quy hoạch, nâng cấp, mở rộng Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây phục vụ kiểm soát, cung cấp dịch vụ hạ tầng tối ưu với hiệu năng cao của các đơn vị trong Bộ, đảm bảo an toàn thông tin tối thiểu cấp độ 3 để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tuân thủ mô hình kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0 của Bộ đã được phê duyệt.

Nhiệm vụ phát triển các nền tảng, hệ thống thông tin: Bộ Nội vụ đang triển khai Dự án Chuyển đổi số giai đoạn 2, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Bộ Nội vụ - giai đoạn 1; đang thực hiện việc lắp đặt trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin và xây dựng, nâng cấp phần mềm nội bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số cũng báo cáo các vướng mắc và đề xuất những nhiệm vụ, cách thực hiện để công tác chuyển đổi số 6 tháng cuối năm đạt nhiều kết quả tốt.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, nỗ lực của Trung tâm Thông tin, Văn phòng Bộ, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ trong việc tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Bộ về công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023. Bộ trưởng cũng yêu cầu các tập thể và cá nhân phát huy hơn nữa tinh thần dám nghĩ, dám làm, quan tâm hơn nữa, tập trung nguồn lực, đề xuất những giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Nội vụ.

Dương Huyền