Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số
Ngày đăng: 27/10/2023
Ngày 24-25/10/2023, tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho gần 60 công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.

Việc triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số nhằm xây dựng và nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ tham gia vào quá trình chuyển đổi số của Bộ Nội vụ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, quản lý của Bộ Nội vụ.

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ Lê Thanh Tùng phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng

Thời gian qua, công tác chuyển đổi số của Bộ Nội vụ được triển khai trên cơ sở các nghị quyết và nguyên tắc của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Cấp ủy đảng các cấp và các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có nhận thức đầy đủ về nội dung, yêu cầu, tầm quan trọng của chuyển đổi số, coi công tác chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Xác định rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ để đẩy mạnh chuyển đổi số Bộ Nội vụ.

Mục tiêu chuyển đổi số tại Bộ Nội vụ là thực hiện tốt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; đưa các hoạt động của Bộ Nội vụ trên môi trường số; các hoạt động chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát và nghiệp vụ công tác của Bộ Nội vụ được thực hiện trên dữ liệu số và bằng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Tại Lớp bồi dưỡng, học viên đã được trao đổi, chia sẻ và thảo luận về các chuyên đề: “Kỹ năng lập, thẩm định dự án, đề cương dự toán chi tiết và thuê dịch vụ công nghệ thông tin” do ThS. Đỗ Ngọc Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ số quốc gia, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu; “Bộ Chỉ số chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Nội vụ và hướng dẫn khai thác, thực hiện chấm điểm, xếp hạng” do kỹ sư Phạm Thị Thanh Thủy, Phòng Quản lý chuyển đổi số và dữ liệu điện tử, Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ giới thiệu.

Thông qua Lớp bồi dưỡng, các học viên đã được trang bị kiến thức và nhận thức về chuyển đổi số; những nhiệm vụ trọng tâm về công tác chuyển đổi số của Bộ Nội vụ nói riêng; quan điểm, định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay nói chung.

Trong khuôn khổ Lớp bồi dưỡng, các học viên được đi thực tế khảo sát về công tác chuyển đổi số tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Huyền Anh