Bộ Nội vụ tổ chức Diễn tập Thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023
Ngày đăng: 20/11/2023
Ngày 20/11/2023, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Trung tâm Thông tin tổ chức Diễn tập Thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Nội vụ năm 2023 nhằm rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm, sẵn sàng ngăn chặn, xử lý và ứng cứu sự cố cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động quản trị, vận hành khai thác hệ thống thông tin của Bộ Nội vụ.

Tham dự buổi diễn tập có các đơn vị: Ban Tôn giáo Chính phủ; Trung tâm Thông tin, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; Trung tâm Công nghệ số quốc gia; Cục Chuyển đổi số quốc gia; Bộ Thông tin và Truyền thông…

Phát biểu khai mạc chương trình diễn tập Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Thanh Bình cho biết, hoạt động diễn tập an toàn thông tin mạng sẽ trang bị những kỹ năng cần thiết để kịp thời phối hợp ứng phó, giải quyết các vấn đề thông qua tình huống tấn công vào hệ thống thực khi khai thác các hệ thống thông tin trên môi trường mạng cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động chuyên trách công nghệ thông tin.

Buổi diễn tập bao gồm các nội dung: tổng quan tình hình an toàn thông tin năm 2023; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thông tin; quan điểm về an toàn thông tin trong Chuyển đổi số; các kỹ thuật tấn công mạng; phát triển nhân lực an toàn thông tin, mạng lưới ứng cứu sự cố.

Các đơn vị tham gia diễn tập được chia thành các đội tấn công và đội phòng thủ, sử dụng toàn bộ các kỹ năng, công cụ, biện pháp được phép để thực hiện tấn công và phòng thủ như trong thực tế nhằm tìm ra được những điểm yếu của hệ thống, của các giải pháp công nghệ hoặc khiếm khuyết trong các quy trình, kỹ năng phòng chống, xử lý sự cố.

Việc chuyển đổi từ diễn tập trên các hệ thống giả lập, mang tính hình thức sang diễn tập thực chiến gắn hoạt động diễn tập vào hệ thống thông tin thật đang hoạt động giúp cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động chuyên trách công nghệ thông tin được tập dượt trước với các tình huống tấn công mạng có thể xảy ra nhằm kiểm soát các nguy cơ, ứng phó với các sự cố để bảo đảm hệ thống thông tin được hoạt động ổn định, khôi phục nhanh nhất có thể khi xảy ra sự cố.

Ngọc Ngân