Đoàn Thanh niên Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hoạt động về nguồn tại huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024, ngày 25/4/2024, Đoàn Thanh niên Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hoạt động về nguồn tại Khu Di tích…...