Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng trao Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo cho Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam
Sáng ngày 16/4/2024, tại TP. Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tham dự lễ và trao Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo cho Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam....