Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng làm việc với Thường trực Ban Trị sự Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc)
Ngày 04/4/2024, tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ, Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng tiếp, làm việc với Thường trực Ban Trị sự Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) do Mục sư Bùi Văn Sản, Hội trưởng làm Trưởng đoàn....