Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức dự Đại lễ 100 năm Đức Thượng Đế lập đạo Cao Đài tại Việt Nam của Pháp môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi
Ngày 21/4/2024, tại thành phố Cần Thơ, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức tham dự Đại lễ 100 năm Đức Thượng Đế lập đạo Cao Đài tại Việt Nam của Pháp môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi....