Hội nghị lần thứ 2 khóa VI, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Ninh Bình
Ngày 10/1, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đồng bào Công giáo năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018. Dự hội nghị…...