Công đoàn Bộ Nội vụ tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
Sáng ngày 10/1/2018, tại trụ sở Bộ, Công đoàn Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018....