Văn bản về việc tiếp nhận thông báo người được suy cử làm chức việc của Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn
Ngày 29/8/2023, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức ký ban hành văn bản số 1561/TGCP-TNTGK Về việc tiếp nhận thông báo người được suy cử làm chức việc của Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn. Toàn văn bản trong file đính kèm.

Văn bản về việc tiếp nhận thông báo người được suy cử làm chức việc của Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn

Tài liệu đính kèm
Ngày đăng :12/09/2023