Văn bản về việc chấp thuận Hiến chương Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn
Ngày 09/8/2023, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ký ban hành văn bản số 4389/BNV-TGCP Về việc chấp thuận Hiến chương Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn. Toàn văn bản và Hiến chương Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn trong file đính kèm.

Văn bản về việc chấp thuận Hiến chương Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn

Văn bản về việc chấp thuận Hiến chương Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn
Hiến chương Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn
Ngày đăng :12/09/2023