Văn bản về việc chấp thuận đề nghị tổ chức Đại hội đồng lần thứ nhất của Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam
Ngày 18/9/2023, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng ký ban hành văn bản số 1685/TGCP-TL Về việc chấp thuận đề nghị tổ chức Đại hội đồng lần thứ nhất của Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam. Toàn văn bản trong file đính kèm.

Văn bản về việc chấp thuận đề nghị tổ chức Đại hội đồng lần thứ nhất của Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam

Tài liệu đính kèm
Ngày đăng :18/09/2023