Văn bản chấp thuận đề nghị tổ chức Đại hội đồng lần thứ 4
Ngày 02/11/2022, Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành văn bản số 1698/TGCP-TL về việc chấp thuận đề nghị tổ chức Đại hội đồng lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2022-2026) của Hôi thánh Mennonite Việt Nam diễn ra từ ngày 15/11-16/11/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn văn bản trong file đính kèm
Văn bản chấp thuận đề nghị tổ chức Đại hội đồng lần thứ 4
Ngày đăng :07/11/2022